آکادمی ارزسنج
خرید شت کوین با ریال
کاهش اعتماد مردم به تصمیمات رئیس فدرال رزرو

بر اساس نظرسنجی گالوپ در 2 می، اعتماد مردم به رهبران اقتصادی فعلی آمریکا رو به وخامت است. اعتماد به جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده که اقتصاد ایالات متحده را مدیریت می کند از 57 درصد به 40 درصد کاهش یافته و رتبه اعتماد به جروم پاول، رئیس فدرال رزرو از 55 درصد به 43 درصد رسیده است. نظرسنجی اخیر گالوپ که در آوریل 2022 در بحبوحه بالاترین فشار تورمی کشور در دهه های اخیر منتشر شد، نشان می دهد که اعتماد به رهبران اقتصادی در پایین ترین حد خود از سال 2008 است.
شرکت کنندگان در این نظرسنجی از تمام 50 ایالت و ناحیه کلمبیا بوده اند. این نظرسنجی قبل از گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و افزایش اخیر نرخ بهره فدرال رزرو انجام شده است.
شهروندان آمریکایی تنها کسانی نیستند که معتقدند فدرال رزرو و رهبران اقتصادی فعلی اعتبار خود را از دست داده اند. تعدادی از تحلیلگران، نویسندگان مالی و اقتصاددانان مانند پیتر شیف، رابرت کیوساکی، جرالد سلنته و بسیاری دیگر معتقدند که فدرال رزرو شایستگی لازم برای مدیریت تورم را ندارد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به این نظر سنجی واکنش نشان داده و اظهار داشت که نگران اعتبار خود نیست، همچنین براساس نظرسنجی گالوپ، اعتماد به رهبران دموکرات کمتر از اعتماد به رهبران جمهوری خواهی همچون ترامپ می باشد.

افزایش نیم درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو

فدرال رزرو ایالات ‌متحده آمریکا نرخ بهره را در 4 می نیم درصد افزایش داده که این افزایش بزرگترین افزایش نرخ بهره در دو دهه اخیر بوده است. افزایش نرخ بهره به منظور مهار تورم فزاینده بوده و فدرال رزرو پیش ‌بینی می‌کند که افزایش مستمر در محدوده هدف مناسب تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
این افزایش دومین افزایش نرخ بهره در سال 2022 پس از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 16 مارس بوده است. اما علیرغم افزایش نرخ بهره، بازار ارزهای دیجیتال در زمان اعلام نرخ بهره سبز بوده اند. همچنین ارزش سهام در همان زمان افزایش یافته است. به ‌عنوان ‌مثال، میانگین صنعتی داوجونز بیش از 900 واحد افزایش یافته است.
براساس نظرسنجی گالوپ، از آنجایی که تورم ایالات متحده به میزان زیادی افزایش یافته است، سطح اعتماد آمریکایی ها به مدیریت اقتصادی بایدن و پاول کاهش یافته است. طبق نظرسنجی، تنها کمتر از نیمی از آمریکایی گفته‌ اند که به مدیریت اقتصادی بایدن و پاول اعتماد دارند، با این حال فدرال رزرو تا حد زیادی از زمان رکود بزرگ در حذف تورم موفق بوده است.

 

نظرات