money earning

با معرفی صرافی خرید و فروش ارزهای دیجیتال "ایران بایننس" به دیگران و زیرمجموعه گیری، از ترکانش های زیر مجموعه خود کسب درآمد کنید

کسب درآمد با معرفی ما به دیگران


کاربران گرامی 
به منظور ارتقای کیفی کار و معرفی هرچه بیشتر مجموعه ایران بایننس به دیگران، سیاست تشویقی کسب درآمد از فرایند خرید و فروش در مجموعه ایران بایننس در نظر گرفته شده است.

بر اساس این سیاست کاربران گرامی با انتشار لینک مخصوص به خود در بخش همکاری فروش پنل کاربری ایران بایننس، میتوانند زیرمجموعه گیری کرده و از تمامی تراکنش های زیر مجموعه خود کارمزد مناسبی را کسب نمایند.

مقدار و نوع کارمزد در صفحه پنل کاربری - بخش همکاری در فروش - بخش شرایط و ضوابط اعلام شده است.

هرچه تعداد زیر مجموعه ها بیشتر باشد و اعضای زیر مجموعه شما فعالتر باشند کارمزد شما نیز بیشتر خواهد شد. لذا افرادی که دارای گروه ها و کانالهای مختلف ارتباطی با دیگران هستند، میتوانند با انتشار لینک منحصر به فرد خود اقدام به جذب زیر مجموعه نمایند و کارمزد خوبی را کسب نمایند.